Forteza M30_M60

1.Raidītāju pielietojums un vispārējs apraksts.

1.1. Vienpozīciju radioviļņu apsardzes raidītāji „FORTEZA M-60 (apjoms, aizkars, vēdeklis) ” (turpmāk tekstā raidītāji) ir paredzēti objektu perimetra apsardzei, atvērtu un slēgtu laukumu, noliktavu, tuneļu apsardzei.
1.2. Raidītājam ir apjomīga atklāšanas zona, kura rada elektromagnētisku starojumu. Darbības princips balstās uz līnij-frekvences modulācijas metodi. Elektromagnētiskie viļņi, kurus izdod raidītājs, atspīd uz apkārtējiem priekšmetiem un nonāk uz raidītāja uztvērēju. Ja apsargājamā zonā iekļūst pārkāpējs, tas ienes izmaiņas pienākošajā signālā, kas savukārt aktivizē raidītājā trauksmes signāla padevi.

2.Raidītāju atšķirības.

2.1.Raidītājs ir jaunās paaudzes ierīce. Tā augstais „intelekts” panākts izmantojot signāla apstrādei ciparu signāla procesoru, pateicoties kam ir iespēja paaugstināt raidītāja funkcionālos un ekspluatācijas parametrus.
2.2. Procesorā signāla apstrāde un atklāšanas zonas sadalīšana 12 apakšzonās atļauj precīzi noteikt atklāšanas zonas robežas un palielināt noturīgumu pret traucējumiem, kurus rada cilvēku kustība un transporta uztveršana ārpus apsargājamās zonas.
2.3. Ir iespējams atslēgt vienu vai vairākas apakšzonas, lai nodrošinātu iespēju organizēt „sankcionētu” pieeju apsargājamajai teritorijai, piemēram cilvēku pārvietošanās caur caurlaides punktu vai transporta plūsma caur vārtiem.
2.4.Atklāšanas zonas sadalīšana uz 12 apakšzonām atļāva paaugstināt traucējumu noturību pret putniem un citiem maziem dzīvnieciņiem, laika apstākļu iedarbībai atklāšanas zonā, salīdzinājumā ar citiem analoģiskiem vienpozīcijas radioviļņu raidītājiem.
2.5. Tā kā raidītājiem ir uztveršanas zonai nestandarta forma (priekš vienpozīcijas radioviļņu raidītāja), tad modifikāciju „FORTEZA M-60 (aizkars)” un „FORTEZA M-60 (Forteza M60 workvēdeklis)” var izmantot vietās, kur nav iespējams izmantot divpozīciju raidītājus. Raidītāji īpaši tiek rekomendēti noliktavu, glabātuvju, angāru, lielu telpu apsardzes organizēšanai,jo šo raidītāju atklāšanas zona ir „aizkars” un „vēdeklis”.
2.6. Visu regulēšanu raidītājā var kontrolēt vai izmainīt ar personīgā datora palīdzību. Raidītāja pieslēgšana datoram caur USB.
2.7.Funkcija „Antimasking” paredzēta, lai izslēgtu iespēju kaut kādā veidā apmānīt raidītāju, pārkāpējam nomaskējoties un noteiktu ar iepriekšēju nolūku izveidotu raidītāja deaktivizāciju.

3.Tehniskie parametri

3.1. Raidītāju atklāšanas zonas parametri atkarīgi no modifikācijas:

  • „Forteza M-60 (apjoms)” – garums 60m, platums 15m, augstums 15m;
  • „Forteza M-60 (aizkars)” – garums 60m, platums 3m, augstums 25m;
  • „Forteza M-60 (vēdeklis)” – garums 60m, platums 25m, augstums 3m.

3.2. Raidītāja padeves spriegums – 6…30 V. Strāvas patēriņš ne vairāk kā 20 mA (pie30 V).
3.3. Temperatūras diapazons no -50° līdz +65°С.

Variantā „vēdeklis”(sarkans nozīmē ieslēgta apsardze, zaļš-atslēgta).

Forteza M30_M60 Veer

Variantā „aizkars”(sarkans nozīmē ieslēgta apsardze, zaļš-atslēgta).

Forteza M30_M60 Shtora