Frekvence 24 GHz

Forteza M40

1. Raidītāja īpatnības:

1.1.Veido ļoti šauru uztveršanas zonu ne platāku par vienu metru;
1.2. Nodrošina apsardzi lielas platības objektos (māju sienām un angāriem, logiem, namu jumtiem, noliktavu sastatnēm, norobežojumu u.tml.);
1.3. Palīdz organizēt apsardzes robežu tuvu gājēju ietvēm un ceļiem (0,5 m un 1,2 m no uztveršanas zonas robežas);
1.4. Uzstādot raidītāju „no augšas uz leju”, ir iespēja atklāt pārkāpēju, kurš pārvietojas rāpus.
1.5.Pieļauj neatveidot apsardzes robežas izlīdzināšanu;
1.6. Pieļauj neattīrīt apsardzes robežu no sniega.

Būvju apsardze, kuras atrodas uz perimetra līnijas

Forteza M40 HomeDaudzu lielu objektu perimetrā iekļautas būves, neatbilst taisnstūra perimetra līnijas konfigurācijai. Ar apsardzes raidītājiem „Forteza M-40” ir iespēja daudz efektīvāk nodrošināt tādu ēku apsardzi, kuras atrodas perimetra līnijā. To palīdz nodrošināt šaurā (ne vairāk kā 1m) un augstā (apmēram 20m) uztveršanas zona. Dotā raidītāja uztveršanas zona atgādina aizkaru konusa veidā, kurš saplacināts līdz 1m biezumam. Raidītāja apsardzes zona nosedz visu celtnes fasādi, izslēdzot iespēju pārkāpējiem iekļūt ēkā no jumta, caur logiem vai pa ēkas sienām.


Telpu un angāru iekšējā apsardze

Forteza M40 AngarRaidītājs tiek uzstādīts telpu iekšpusē un nodrošina cilvēka atklāšanu, kurš iekļuvis ēkā vai pārkāpis apsardzes robežas telpas iekšienē (muitas zona, bīstama ražošanas zona u.c.). Uztveršanas zona tiek virzīta gar apsargājamo objektu vertikāli vai nepieciešamajā slīpumā. Tiek rekomendēts sekojošu telpu apsardzei:

 • Kurās ir iespējama ļoti šauras atsavināšanas zonas gar sienām un jumtu (angāri, īslaicīgās uzglabāšanas noliktavas, kur tuvu izvietotas stalažas u.c.);
 • Telpās, kurās nav iespējama raidītāja darbība apkures neesamības dēļ vai intensīvas piespiedu vai dabīgas ventilācijas dēļ;
 • Telpās, kurās nepieciešama slēpta novērošana; raidītāju atļauts maskēt ar viegliem materiāliem, kuri laiž cauri radioviļņus (plastikāts, kura biezums nepārsniedz 2mm, audumi).

Norobežojumu apsardze

Froteza M40 zaborRaidītāju iespējams izmantot norobežotu teritoriju apsardzei, kuru ierobežo radioviļņu garums ar necaurspīdīgām būvēm (betona sienas, metāla žogi, kapitālas ēku sienas u.c.) vai novēršot kustību ārpus teritorijas, gar radio caurlaidīguma norobežojuma asi. Raidītāja uzstādīšana virs norobežojumiem (t.s. vārtu apsardzes režīmā):

 • Nodrošina pārkāpēja atklāšanu, kurš pārkāpis apsargājamo zonu dažādos veidos (virs, zem, caur norobežojumu);
 • Atļauj apsargājamo teritoriju neattīrīt no sniega;
 • Pakāpeniska raidītāju izvietošana nodrošina atklāšanas zonas nepārtrauktu pārklājumu un izslēdz „mirušo zonu” rašanos;
 • Neuztver zāles kustīgumu, kuras augstums līdz 0,2m.

Šis vienpozīcijas raidītāja „no augšas uz leju” uzstādīšanas variants, tiek uzskatīts par mazāk pakļauto traucējumiem.


Ēku jumtu apsardze

Forteza M40 KrishaRaidītājs tiek uzstādīts uz ēkas jumta un tiek pārslēgts speciālā režīmā „laukums”, kurš formē šauru horizontālu atklāšanas zonu, ietverot lielu atklāšanas laukumu. Pateicoties šaurajai atklāšanas zonai, raidītājam piemīt augsta traucējumu noturība un nodrošina labu cenas/kvalitātes attiecību.

 


Vārtu un vārtiņu apsardze.

Vienpozīcijas tipa raidītājs „Forteza M-40” ir lieliski piemērots, nosacīti īsu teritoriju, apsardzei. Piemēram automobiļu vai dzelzceļu vārtu, arkas vai ailes namu sienās, vārtu rūmes u.c. Raidītājs tiek uzstādīts uz vibrācijai nepakļautas virsmas apmēram 3m augstumā. 45 grādu leņķis attiecībā no virsmas plaknes pret zemi un uztveršanas optiskā ass, izslēdz „mirušās zonas” rašanos, paaugstina raidītāja noturību pret traucējumiem, kuri rodas no sīku dzīvnieku un putnu kustības, kā arī fiziski ierobežo uztveršanas zonas garumu.


Traucējumu novēršanu nodrošina divi ieslēgti „Forteza M-40” raidītāji.

Raidītāji atļauj ievērojami samazināt viltus trauksmes iespējamību, reaģējot uz sīkiem dzīvniekiem (kaķiem, putniem u.c.), jo attālums un raksturojošie lielumi no katra raidītāja būs atšķirīgs. Raidītāji tiek uzstādīti analoģiski kā vārtu apsardzes režīmā. Minimālais attālums starp raidītājiem ir 10m.


Pāreju savienojumu apsardze inženiertehnisko līdzekļu atklāšanā.

Raidītājs „Forteza M-40” tiek uzstādīts analoģiski kā variantā ar vārtu un vārtiņu apsardzi, un apsargā teritoriju, kuras garums ir no 10m līdz 25m. Ja ir norobežojums no dzeloņstieples, tad raidītājs jāuzstāda ne tuvāk kā 1m attālumā no šķēršļa (norobežojuma). Izveidotā augstā un šaurā uztveršanas zona, nodrošina savienojumu līdzekļu apsardzi, kuri uztveršanā strādā pēc dažādiem fiziskajiem principiem (vibrācija, viļņu caurlaidīgums, seismiskums, radioviļņi, infrasarkanie viļņi u.c.) Tai pašā laikā raidītājs nodrošina pārkāpēja atklāšanu, kurš šķērso apsardzes zonu visdažādākajos veidos ( pār, zem vai caur norobežojumu).


Būvju un angāru, kuri atrodas objektu teritorijā, apsardze.

Raidītājs tiek uzstādīts būves ārpusē un nodrošina cilvēka atklāšanu, kurš tuvojas ēkas sienai vai logam tuvāk par 1 metru. Atklāšanas zona tiek novirzīta gar apsargājamo objektu pa vertikāli vai vajadzīgajā leņķī. Ņemot vērā to, ka aizlieguma zona nepārsniedz būves platumu, ir iespējama raidītāja izmantošana, dažāda tipa būvju apsardzei (administratīvās ēkas, celtniecības laukumi, noliktavas un angāri). Ārējā apsardzes raidītāja uzstādīšana, dod iespēju atklāt, aizturēt vai aizbaidīt pārkāpēju vēl pirms iekļūšanas telpās, tātad sagatavošanās etapā.


Tehniskais raksturojums

Raidītāju uztveršanas zonas parametri ir atkarīgi no modifikācijas:

 • „M 40 (aizkars)”- garums 40m, platums 1m, augstums 25m;
 • „M 40 (saspiests)”- garums 40m, platums 25m, augstums 1m;
 • Raidītāju padeves spriegums no 9 … 30 V;
 • Darbībai nepieciešamais temperatūras diapazons no -40° līdz +65°С