data_recovery_lv

SIA “Stamp Q” piedāvā klientiem pakalpojumu “Datu atjaunošana” no visa veida bojātiem datu nesējiem. Šī pakalpojuma galvenā komponente ir profesionālais programmu aparātu komplekss PC-3000. Darbu ar bojātiem datu nesējiem veic īpašā vidē, kas atbilst visām videi noteiktajām prasībām.

Datu atjaunošana datu nesēja loģiskā vai fiziskā bojājuma gadījumā.

Bojājumu veidi:
 • Mehāniskā iedarbība
 • Šķidruma iekļūšana
 • Sprieguma izmaiņas
 • Mikroprogrammas bojājumi
 • Kontroliera bojājumi
 • Nolasīšanas/ierakstīšanas galviņu bloka bremzēšana un citas mehāniskās problēmas
 • Nolasīšanas/ierakstīšanas galviņu bloka komutatora bojāšana
 • Virsmas defekti
 • Failu sistēmas kļūdas
 • Lietotāja nekorektās darbības
Uzkrājēju veidi:
 • Klēpjdatoru cietie diski
 • Personālo datoru cietie diski
 • Ārējie cietie diski
 • Tīkla krātuves
 • Pusvadītāju diski
 • USB zibatmiņas, atmiņas kartes
Darbu veikšanas noteikumi:
 • Bojātā datu nesēja diagnostiku veic bez maksas.
 • Datu atjaunošanas iespējas un termiņus nosaka tikai pēc bojātā datu nesējā diagnosticēšanas mūsu servisā. Diagnostikas rezultātā nosaka arī zaudēto datu atjaunošanas reālo cenu.
 • Jebkura veida darbus saistībā ar datu atjaunošanu veic tikai saskaņojot tos ar klientu.
 • Gadījumā ja atjaunoti ne visi pieprasītie dati, cenu var samazināt vai arī klients ir tiesīgs atteikties no šī pakalpojuma apmaksas. Ja klients pilnībā atsakās apmaksāt šo pakalpojumu, nekādus atjaunotus datus klientam neizsniedz.
 • Ja datu atjaunošanai ir nepieciešama donoru disku izmantošana, to cenu saskaņo ar klientu un apmaksā neatkarīgi no darbu rezultāta.
 • Atjaunotos datus nodod klientam tikai pēc 100% veikto darbu apmaksas.
 • Atjaunojot datus pašu bojāto datu uzkrājēju neremontē.
 • Servisa darbinieki garantē konfidencialitāti un to, ka pasūtītāja informācija netiks izmantota vai nodota trešajām personām.